ถั่งเช่า คอร์ดี้ไบโอเทค

 

ถั่งเช่าหญิง

ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายถั่งเช่า สูตรผู้หญิง

บรรจุ 30 แคปลซูล ราคา 2,700 บาท

โปรโมชั่นแนะนำ!!! ซื้อ 10 แถม 1

“จุดเด่นถั่งเช่า สูตรผู้หญิง”

✓ มีถั่งเช่า  250 มก.

✓ มีแอล-กลูต้าไธโอน  50 มก.

✓ มีคอลลาเจน เปปไทด์  50 มก.

✓ มีเบต้ากลูแคนจากยีสต์ดำ  50 มก.

เลขที่อย. 10-1-08258-1-0002

 

 

ถั่งเช่าชาย

ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายถั่งเช่า สูตรผู้ชาย

บรรจุ 30 แคปลซูล ราคา 2,700 บาท

โปรโมชั่นแนะนำ!!! ซื้อ 10 แถม 1

“จุดเด่นถั่งเช่า สูตรผู้ชาย”

✓ มีถั่งเช่า 250 มก

✓ มีเบต้ากลูแคนจากยีสต์ดำ  50 มก.

✓ มีผงกระชายดำ  60 มก.

✓ มีแอล-อาร์จินีน  44 มก.

เลขที่อย. 10-1-08258-1-0001

 

 

งานวิจัยโดย ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทยนั้นได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา ซึ่งผลิตโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า 30 ปี โดย รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ขนาดรับประทานและใครบ้างที่สามารถทานได้?

1.ผู้ที่ต้องการบำรุงร่างกายทานได้
วิธีการรับประทาน
– มื้อละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น

 

2.ผู้ป่วยโรคไตทานได้
วิธีการรับประทาน
– มื้อละ 2 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ค่าคริเอตินิน 1.5)
– มื้อละ 3 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ค่าคริเอตินิน 2.0)
– มื้อละ 5 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ค่าคริเอตินิน 3.0)

 

3.ผู้ป่วยโรคมะเร็งทานได้
วิธีการรับประทาน
– มื้อละ 2 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ระยะเริ่มต้น)
– มื้อละ 3 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ระยะที่3-4)

 

ผลิตโดย: คอร์ดี้ไบโอเทค (Cordybiotech)

 

เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในถั่งเช่าที่ทันสมัย

โดยใช้เครื่อง HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ซึ่งเป็นเครื่องมือสาหรับแยกสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยู่ในตัวอย่างโดยกระบวนการแยกสารประกอบที่สนใจจะเกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟสคือ เฟสอยู่กับที่ (stationary phase) หรือ คอลัมน์(column) กับเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) ซึ่งจะถูกแยกออกมาในเวลาที่ต่างกัน สารผสมที่อยู่ในตัวอย่างสามารถถูกแยกออกจากกันได้นั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้ากันได้ดีของสารนั้นกับเฟสที่เคลื่อนที่ หรือเฟสที่อยู่กับที่ โดยสารประกอบตัวไหนที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่ สารนั้นก็จะถูกแยกออกมาก่อน ส่วนสารที่เข้ากันได้ไม่ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่ หรือเข้ากันได้ดีกับเฟสอยู่กับที่ ก็จะถูกแยกออกมาทีหลัง โดยสารที่ถูกแยกออกมาได้นี้จะถูกตรวจวัดสัญญาณด้วยตัวตรวจวัดสัญญาณ (detector) และสัญญาณที่บันทึกได้จากตัวตรวจวัดจะมีลักษณะเป็นพีค ซึ่งจะเรียกว่า โครมาโตแกรม (chromatogram)  โดยจะเห็นได้จากกราฟ วิเคราะห์สารสำคัญในถั่งเช่า จะมี Adenosine และ Cordyceping ตลอดจนปราศจากสารปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อื่นๆ และการผลิตก็อยู่ภายใต้การควบคุมให้มีปริมาณโลหะหนักไม่เกินมาตรฐาน ซึ่งผลิตอยู่ที่ อาคารวิจัยและพัตนา ใน ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) จนได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว

 

ถั่งเช่าเกษตรHPLC

 

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล